De Nederlandse Provincie van de Broeders van Onze Lieve Vrouw van Lourdes
Provinciaal Bestuur, Glorieuxlaan 4, 5613 LN  Eindhoven  tel. 040 231 9061  e-mail: secretariaat@brsglorieux.nl
Broeder Basilius Blom
20 februari 1930 - 24 augustus 2017
Broeder Basil, Frans Blom, groeide op in een groot,rooms, hecht gezin. Zijn familie was belangrijk voor hem. Hij was een goede student, haalde de H.B.S. en ging studeren in Wageningen. In die tijd werd bij hem duidelijk wat hij voor het kloosterleven voelde. Hij trad in 1954 bij de broeders van Dongen, kreeg de naam Broeder Basilius. Na zijn studie aan de pedagogische academie werkte hij enige jaren in het onderwijs in Nederland, maar hij kreeg vlot een benoeming voor Canada. Ruim 40 jaar lang heeft hij er gewerkt, eerst vooral pionierend, daarna als leraar rekenen en wiskunde. Hij woonde graag in een grote groep en woonde en werkte lang bij de broeders van de Christelijke Scholen. Hij was een pittige docent, hield van afspraken, religieus, nuchter, kon genieten van al wat groeit en bloeit, was in zijn vrije tijd met planten aan het werk. Hij kon genieten van het goede der aarde. In 2005 kwam hij voorgoed naar Nederland terug. Door zijn minder goed gehoor en later ook minder gezichtsvermogen werd hij beperkt in zijn contacten. Ouderdomskwalen accepteerde hij met zijn bekende nuchterheid. Toen het duidelijk werd dat de grens van zijn aardse bestaan dichtbij kwam, gaf hij aan dat hij tevreden was over zijn leven en dankbaar voor al het goeds dat hem ten deel was gevallen. Wij zijn hem dankbaar voor zijn toewijding. Br. Basil rust in Vrede. Adieu
In dankbare herinnering aan Broeder Basilius Blom François Hubert
Geboren te Delft op 20 februari 1930 Overleden te Geldrop op 24 augustus 2017
Ik ben een blomme en bloeie voor uw oogen geweldig zonnelicht, dat, eeuwig onontaard, mij, nietig schepselken, in 't leven wilt gedoogen en, na dit leven, mij het eeuwig leven spaart. Laat alles zijn voorbij, gedaan, verleden, dat afscheid tusschen ons en diepe kloven spant; laat, morgen, avond, al dat heenmoet, henentreden, laat uw oneindig Jicht, mij zien, in 't Vaderland! (Guido Gezelle)
Voor uw blijk van medeleven zeggen wij U dank. Medebroeders Familie Blom